The difference….

okt 22, 2021 | Blogs

Geregeld horen we de opmerking ‘coachen, mentoring dat is toch allemaal hetzelfde?’ Daar gaan we in deze korte blog kort op in. Wat deze 2 termen – pakken we zelfs training erbij – gemeen hebben is dat het gaat om de ontwikkeling. Maar er zijn zeker duidelijke verschillen.

Training

Training focust sterk op het ontwikkelen van een vaardigheid, dit door het overdragen van kennis en deze nieuwe kennis te oefenen. Dit vaak door een trainer, die meestal een professional en expert is. Het zijn altijd kortere, afgebakende en intensieve trajecten. Trainingen worden vaak in groepen gegeven. Waarbij de betrokkenheid van ‘volgers van een training’ sterk kan verschillen. Het gaan volgen van een training kan bepaald worden buiten de ‘trainee’ om.

Coaching

Bij coaching gaat het niet alleen om het ontwikkelen van een vaardigheid. Het gaat ook over het oplossen van problemen of het focussen op een taak of traject. De rol van een coach is ‘getting things done’! Trainen, instrueren, beoordelen en feedback geven. Het gaat dan ook om het begeleiden van het proces, de coach hoeft inhoudelijk geen professional in het betreffende vakgebied te zijn. De medewerker neemt verantwoordelijkheid voor de inhoud, namelijk om oplossingen te vinden. Vaak zoekt een medewerker zijn eigen coach, maar het vinden/matchen of inhuren kan ook bepaald worden door anderen. De duur is meestal afhankelijk van de complexiteit, maar meestal langer dan een training.

Mentoring

Mentoring is meer het begeleiden van de mentee bij persoonlijke en/of carrière groei en ontwikkeling. Dit kan zowel “harde” als “softe” aspecten behelzen en is niet noodzakelijk beperkt tot een bepaald (werk)domein. De mentor deelt kennis, kunde en ervaringen, maar focust op begeleiden van het groeiproces. Algemeen wordt mentoring gezien als een lange-termijn relatie en een wederzijds leerproces. De verantwoordelijkheid zit bij de mentee, waar het informelere bijeenkomsten betreft. De mentee zoekt vaak zijn eigen mentor, maar kan eveneens gematched worden.

Wil je meer weten over mentoring? Groei door Doen biedt een platform aan mentoren. Neem gerust contact met ons op! Dit via 072 8200 202.