Pakken we door?

okt 4, 2020 | Blogs

Onze mentoren delen ook geregeld kennis in kranten, magazines en platformen.

Astrid Hessels publiceerde onderstaande artikel in Emerce.

Pakken we door naar echte digitale zorg of gaan we weer terug…?

Van de week belde ik mijn huisarts om een afspraak te maken. De vraag was of het ook een telefonisch consult kon zijn. Ik verwonderde er mezelf over dat deze vraag nog wordt gesteld. De huidige situatie laat toch heel duidelijk zien dat digitaal het nieuwe normaal is. De ontwikkelingen en mogelijkheden in de gezondheidszorg zijn er. Nu de omstandigheden er ook naar zijn is het een kwestie van doen. Tijd om te versnellen en om structureel aan de digitale proactieve zorg van de toekomst te bouwen.

Samenwerken is een begin en tegelijkertijd een noodzaak

Iedereen is zich ervan bewust dat de gezondheidszorg voor een enorme uitdaging staat gelet op de krachtenvelden die het huidige bestaande systeem beïnvloeden. Neem de toenemende vergrijzing waardoor de vraag naar zorg zal toenemen. Het stijgend aantal  mensen met meerdere chronische ziektes waardoor de complexiteit stijgt. Maar ook de veranderende kijk op gezondheid en vitaliteit, de mondigheid van de mensen, het privé gebruik van medical devices (zoals de Garmin Health of Fitbit) en het steeds vaker online zoeken naar informatie over gezondheid zorgen voor een toename van de druk op het huidige model. We zien toenemende technologische ontwikkelingen op diverse terreinen (bijvoorbeeld robotisering) en de toetreding van nieuwe (commerciële) aanbieders. In Amerika zijn er al virtuele ziekenhuizen en ga je pas echt naar de fysieke zorg als het noodzakelijk is waardoor de druk op de fysieke zorg kleiner is en de kwaliteit van de zorg toeneemt. 

Vooravond van transformatie

In Nederland staat het totale zorglandschap aan de vooravond van een noodzakelijke transformatie waarbij allerlei initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten. Er ontstaan samenwerkingsverbanden waarbij krachten gebundeld worden op verschillende vlakken. Samenwerkende huisartsen, regionale thuiszorg met allerlei partijen in een netwerk, samenwerkende ziekenhuizen op het gebied van kankerzorg en samenwerking tussen universitaire ziekenhuizen en technische universiteiten. Allemaal goede initiatieven die laten zien dat samenwerken in netwerken het nieuwe zorg verlenen is. De zorgorganisatie van de toekomst gaat alleen nog een stap verder. 

Kennisplatformen en digitalisering de volgende stap

In de huidige tijd zien we dat vaste patronen vloeibaar worden. Dat niet alleen de zorgverleners maar ook zorgverzekeraars en de overheid nadenken over hun rol in de toekomst. De mogelijkheden zijn er nu meer dan ooit om andere business modellen te realiseren waarbij we meer werken aan preventie en vitaliteit en de zorgkosten beter kunnen beheersen. Beeld je eens in dat mensen zelf handelingen en metingen uitvoeren. Er digitale consulten en behandelingen zijn en dat er voor de professionals in de zorg minder administratieve en dubbele handelingen zijn. Onderzoeken niet meerdere keren hoeven te worden uitgevoerd omdat gegevens op één plek beschikbaar zijn en ze op één manier geïnterpreteerd worden.

Deze zorg organisatie van de toekomst  gaat uit van transparantie en openheid waar verbinding plaatsvindt vanuit gelijkwaardigheid zonder eigen belang, waar kennis gedeeld wordt en waar de mens centraal staat. En vooral de mogelijkheden van digitalisering een belangrijke rol speelt. 

Meerdere wegen naar digitale zorg

Er zijn meerdere wegen die leiden naar dit doel en de vraag is waar kiezen we voor. Stap voor stap, van digitale communicatie via digitale consulten en handelingen naar digitale zorginstellingen en ziekenhuizen? Starten we met digitale zorgverlening voor één ziektebeeld en bouwen we van daaruit verder? Of gaan we bouwen naast de gevestigde structuren aan een heel nieuw businessmodel?  Het is een keuze maar uit voorbeelden uit andere bedrijfstakken blijkt dat nieuw naast oud het snelste gaat en de meeste resultaten mee worden behaald. In de 3.0 wereld doe je dat in een open en transparant netwerk samen met alle betrokkenen dus ook met de gebruikers. Zodat er een totale nieuwe werkelijkheid ontstaat die aan ieders wensen voldoet.  

24 uur per dag toegang tot proactieve zorg

Mensen willen namelijk zelf de regie hebben en 24 uur per dag toegang hebben tot de beste medische zorg op een eigen gekozen moment zo blijkt uit diverse onderzoeken. Het gaat om zorg die naar je toekomt en vanuit één geheel naar je en je situatie kijkt. Die gebruik maakt van digitale mogelijkheden, waar kennisbronnen gebundeld , makkelijk vindbaar en betrouwbaar zijn. Continue up-to-date. Waar professionals beschikbaar zijn die een totaalbeeld van je gezondheid hebben en die gezamenlijk met je kijken naar de beste oplossing waarbij je zelf de controle houdt over je privacy. Zodat je je minder zorgen hoeft te maken en je weet wat je moet doen om beter en gezond te worden en te blijven.  

De tijd voor verandering is nu

Laten we de handdoek oppakken en samen richting geven aan de toekomstige koers van de gezondheidszorg door oude patronen en overtuigingen los te laten en tot de essentie te komen. De vijf take aways:

  1. Stel de mens centraal in alle keuzes die gemaakt worden
  2. Maak gebruik van open samenwerkingsmodellen
  3. Zet vernieuwende business modellen op
  4. Anticipeer op de verdergaande digitalisering en de mogelijkheden die dat geeft
  5. Wees je ervan bewust dat een stuk onzekerheid erbij hoort.

Astrid Hessels

Mentor

Bron: Emerce 2020, auteur A. Hessels