Groei door Doen!

Mentor (Grieks: Μέντωρ; Latijn: Mentor) of Mentes:

Raadgever, Leidsman, Vertrouwenspersoon, Adviseur, Deler van ervaring & kennis…..

 

 

Voor iedereen een mentor!

Een mentor of een bedrijfscoach

‘Heb je effe of mag ik even wat tegen je aanhouden‘ horen we vaak. Gevolgd door vraagstukken zoals; ‘ hoe geef ik vorm aan ambities van ons bedrijf ‘, ‘ ik kom niet meer aan mijn werk toe’,ik doe iets wat ik niet (meer) leuk vindt ‘ of ‘ ik mis kennis of kunde ‘.

Onderwerpen die je niet altijd intern wil bespreken, maar graag aan iemand voorlegt met een frisse blik. Waarbij je kan buigen op ervaringen van de ander en kan leren van kennis én oplossingen van iemand die je voor is gegaan. Dan zet je dus een mentor of een businesscoach in!

Een ervaren, kundige en vertrouwde raadgever, waar je op kan bouwen en die jou of je organisatie op een onafhankelijke wijze scherp weet te houden.

Bent u op zoek naar een ervaren bedrijfscoach? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

 

Aangenaam…. Ik ben Jolanda

 

Eén van de mentoren die onze beweging Groei door Doen rijk is.

Als mentor staan we onze mentees bij met kennis & kunde, nieuwe ervaringen of specifieke oplossingen voor uitdagingen. We weten blinde vlekken bespreekbaar te maken en vermogens aan te boren die nog niet zichtbaar waren.

We zijn geen bedrijf, maar zien onszelf als een beweging, die ervan droomt dat in alle organisaties mentoren actief zijn. Als Groei door Doen is het ons streven om ‘de wijze raadgever’ te zijn die helpt om organisaties naar – wat wij noemen – het juiste spoor te leiden.

Mentee aan het woord…

Mentoring iets voor jou? We laten een paar van onze mentees graag aan het woord om een beeld te geven hoe we hen hebben kunnen bijstaan.

” Als CFO van één van Nederlandse grootste uitgeverijen van schoolboeken had ik behoefte om de inkoopactiviteiten efficiënter en effectiever te laten verlopen. Daartoe had ik een frisse blik en ondersteuning van buiten de eigen organisatie nodig en heb ik een beroep gedaan op Dirk Jan de Roo

Zijn snelle analyse toonde aan dat de inkoopstrategie en de inkoopdoelstellingen onvoldoende helder waren vastgelegd, de communicatie naar alle geledingen van de onderneming onvoldoende was en dat de governance binnen de organisatie niet eenduidig was vastgelegd en werd gehandhaafd.

In onze mentor gesprekken bespraken we de onderwerpen die hebben geleid tot de  ontwikkeling van een “procurement roadmap” voor de komende 3 jaar. Daanaast een plan van aanpak op basis waarvan de organisatie haar inkoopactiviteiten kan verbeteren, de kwaliteit van inkopers naar een hoger niveau kan brengen, de governance helder en eenduidig kan worden vastgelegd en waarmee intern goed kan worden gecommuniceerd welke activiteiten in welk tijdspad moeten worden uitgevoerd om het gewenste resultaat te bereiken.

Zijn aanpak heeft geleid tot het benodigde draagvlak voor de plannen binnen de organisatie.”

Michel Jansen

CFO, Infinitas Learning

” Iman is een warme persoonlijkheid, door zijn oprechte interesse en stimulerende manier van mensen benaderen. Hij stelt daarnaast de juiste vragen en dát werkt inspirerend. Op een positieve en respectvolle manier gaat hij het gesprek aan. Persoonlijk heeft Iman mij geholpen om te groeien als persoon. In het kader van een leven lang ontwikkelen zou je iedereen ‘een Iman’ als mentor toewensen “

R. Mooij

Directie

” Vanaf 2019 begeleidt Geoff Smith van Groei door Doen mij met mijn persoonlijke ontwikkeling en – groei.  Ik wil met mijn bedrijf Vitalics groeien en wil daarbij topkwaliteit aan onze klanten blijven bieden. Daarom gekozen voor een mentor. Geoffrey houdt mij tijdens onze sessies een spiegel voor op het gebied van (bedrijfs)leiderschap. Laat me extra nadenken over keuzes, door het stellen van kritische vragen. En laat mij inzien waar ik als persoon nog kan groeien. Ik krijg daarbij interessante inzichten en handvatten, waar ik ná elke sessie mee aan de slag kan.

Julien Pieterse

Directeur / Eigenaar, Vitalics

” Tienko Siersema is in staat om ondernemers als mentor op excellente wijze te begeleiden. Hij weet als geen ander waar je als ondernemer tegenaan loopt en wat er nodig is om dat op te lossen. Mij heeft hij geholpen met het omschrijven van mijn doelmarkt. De eerste stap om meer gericht met aanbevelingenmarkt en dus groei aan de slag te gaan. En dat smaakt naar meer. Met zijn prettige persoonlijkheid en groot gevoel voor humor weet hij met intens plezier het beste in mensen naar boven te halen. “

Astrid Spanjaardt

Directeur / Eigenaar, Astrid Spanjaardt Coaching

Geoffrey Smith heeft ons geholpen om uitdagingen en vraagstukken helder/inzichtelijk te maken. Zodat we deze gericht konden oplossen.

In onze sessies werd de spiegel voorgehouden en hardop meegedacht, waardoor de prioriteiten weer even goed bijgesteld werden. Voor mij als algemeen directeur erg waardevol, want daar kom je niet altijd aan toe in de dagelijkse gang van zaken met je organisatie.

Geoffrey is een heel fijne persoonlijkheid en communicatief erg vaardig. Hij straalt rust uit en luistert goed. Hij kan zich goed verplaatsen in de andere partij en is heel empatisch, hetgeen veel vertrouwen geeft. Staat altijd voor je klaar en denkt proactief met de organisatie mee in het vinden van de oplossing en de uitvoering van de maatregelen

Ronald Bezuur

CEO, Uniserver BV

Itzhak Perlman

Itzhak Perlman, één van de beste violisten van de 20e eeuw, ontvangt na ieder concert of uitvoering vragen en feedback van zijn vrouw Toby… blijven groeien door doen…. Hoe kan ik groeien door te doen?

Itzhak Perlman

Itzhak Perlman, één van de beste violisten van de 20e eeuw, ontvangt na ieder concert of uitvoering vragen en feedback van zijn vrouw Toby… blijven groeien door doen…. Hoe kan ik groeien door te doen?

Hoe ontwikkelt de mens zich?

Doen

Kennis zoeken, Experimenteren, Leren tijdens werk

Netwerk

Juiste netwerk,‎‎‎‎‎‎‎ Juiste mensen, Juiste vragen

Formeel

Leren van training of opleiding

Groei door Doen adopteert het gedachtegoed van Charles Jennings*.

70% van de ontwikkeling gebeurt uit het leren in de praktijk. Kennis zoeken, fouten durven maken, feedback geven en nemen en natuurlijk veel experimenteren. Zo leren we door te doen! De verantwoordelijkheid ligt in deze volledig bij ieder individu

20% van de ontwikkeling is het stellen van de juiste vragen aan de juiste mensen op het juiste tijdstip. Je kan hiervoor zelf de juiste mentor uit onze beweging kiezen. een diversiteit aan mentoren die jou op veel vlakken al zijn voorgegaan. En zij delen deze opgedane ervaringen en kennis graag, die dan direct zijn te vertalen naar Doen!

10% van de ontwikkeling geschiedt in formele kaders, denk hierbij aan trainingen en (vak inhoudelijke) opleidingen

Onze werkwijze

Standaard starten met een intake door 2 mentoren om je behoeften en ambities goed in kaart te brengen. Aan de hand van deze intake ontvang je een concreet advies inzake aanpak én welke mentor jou het beste kan bijstaan.

Je richt samen met jouw mentor het mentortraject in. Waarin de mentor gesprekken met je aangaat op basis van eigen casuïstiek, je ambities en behaalde resultaten. Reflecteert inzake je gedrag en handelen. Je met name uitdaagt om eens anders te durven denken en doen in de dagelijkse praktijk.

 

De beweging Groei door Doen! biedt je verder het juiste netwerk met de juíste mensen, waaraan je de juiste vragen kunt stellen.

 

Neem contact op!

Hoe kunnen wij jou helpen met "Groei door Doen"

Contact

Info

072 8200 202

Keuze 3

info@groeidoordoen.nl

Comeniusstraat 2A 1817 MS Alkmaar